VĂN PHÒNG CÔNG TY TAJ VIỆT NAM

THÔNG TIN DỰ ÁN


Khách hàng:
Công ty TAJ Việt Nam
Địa điểm:
Tòa N02-T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Từ Liêm, Hà Nội.
Năm lắp đặt:
2018


top