VĂN PHÒNG CÔNG TY MINH LONG

THÔNG TIN DỰ ÁN


Khách hàng:
Công ty TNHH Minh Long
Địa điểm:
Tower 319, Tầng 20, Đường Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Năm lắp đặt:
2018
top