TRẠM XĂNG DẦU PVOIL

THÔNG TIN DỰ ÁN


Khách hàng:
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP
Địa điểm:
Số 194 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Năm lắp đặt:
2013
top