Cromled - Tâm tỏa sáng

Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

 

1. TRÁCH NHIỆM

SON VI luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm giữa công ty với khách hàng, giữa ban lãnh đạo với người lao động, trách nhiệm của từng nhân viên đối với nhiệm vụ được giao.

2. TÂM SÁNG

Trong mọi hoạt động của mình, SON VI luôn lấy chữ Tâm làm gốc. Chúng tôi quan niệm, Tâm có Sáng thì việc mới thông.

3. HIỆU QUẢ

Hiệu quả luôn là thước đo cuối cùng để đánh giá công việc.

4. LỢI ÍCH

Đảm báo hài hòa lợi ích với người lao động, khách hàng và đối tác để đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững.

5. UY TÍN

Uy tín là tài sản vô giá. SON VI không ngừng xây dựng và giữ gìn niềm tin nơi khách hàng và đối tác.

6. MINH BẠCH

Sự minh bạch tạo nên sự khác biệt giúp SON VI luôn có một chỗ đứng trên thị trường. Điều này thể hiện trong mọi hoạt động của Công ty. Quản trị minh bạch, hợp tác minh bạch, thông tin minh bạch và quyền lợi minh bạch

Phát triển bởi Sabio Tech
Chat
1